จดหมายข่าวโรงเรียน

ทีมบริหารและคณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเปมิกา กันทวงศ์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๖