จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดพิธีบวงสรวงครูบาศรีวิชัย ซึ่งประดิษฐานในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 145 ปี ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย