จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖