จดหมายข่าวโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภาศิริ พรหมปัญญา ที่บรรจุเข้ารับราชการบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน