จดหมายข่าวโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้นำคณะครูลงพื้นที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานสะท้อนคิดการบริการจัดการ 178 เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่ร่วมเครือข่ายนวัตกรรมสถานศึกษา