จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเตชพัฒน์ นาราศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โครงการ MSEP เข้าร่วมแข่งขัน สมาร์ท เบรน จิตตคณิต ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 9 ปี ระดับ L.2