จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกันติชา คุณาปกรณ์การ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โครงการ MSEP คว้ารางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน 2022 AIMO-ASIA International Mathematical Olympiad