จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำโดย รองผู้อำนวยการกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.๖ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาส่งเสริมประเพณี พิธีเทศน์