จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทา คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณครูนงนุช เงินท๊อก ที่ได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่ง คือ คุณแม่สุแก้ว คำจันทร์แก้ว ที่ป่วยและ จากไปอย่างสงบ