จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลมหากรรมนวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ