จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาล​เชียงใหม่นำโดยผู้อำนวยการนายโกวิท หมื่นทา และ รองผู้อำนวยการนางสาววิชชุดา นนทศิลาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน ร่วมกันจุดผางประทีปบริเวณหน้า พระธาตุกิตติ