จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ"