จดหมายข่าวโรงเรียน

ท่าน ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม EP Family Party 2022