จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่นวันครู ประจำปี 2566