จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม โดยรองผู้อำนวยการภัทริน หมื่นประจำเป็นประธานในพิธี