จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำโดยคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ฮอมปอย วิถีคนเมือง ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ที่จัดขึ้นระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่