จดหมายข่าวโรงเรียน

ทีมบริหารและคณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเปมิกา กันทวงศ์ นักเรียนชั้นินุบาลปีที่ ๓/๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ