จดหมายข่าวโรงเรียน

๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูชเนตตี พิชัย และคณะครูปฐมวัยได้ให้การต้อนรับท่าน รศ.ดร.ซาโทชิ อูเอดะ จากมหาวิทยาลัยฟุกุซิมะ ประเทศญี่ปุ่น