จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงกวินทรา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ ได้รับเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำ