จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาล​เชียงใหม่นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์พร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกิจกรรม ฮอยปอย วิถีคนเมือง ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง