จดหมายข่าวโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นทที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567