จดหมายข่าวโรงเรียน

นายโกวิท​ หมื่นทา ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​เชียงใหม่​พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิชชุดา​ นนทศิลา​ได้​เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด