จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการภทริน หมื่นประจำ รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่