จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงกนกพร รัตนไพบูลย์เจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หนูน้อยวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน