จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลได้จัดอบรม ACTIVE SHOOTER หนี ซ่อน สู้ จากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำตรวจภูธร ภาค ๕