จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเครือข่ายของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ๑ และเมือง ๒