จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได่กล่าวต้อนรับนักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทเนื่องในโอกาศวันเปิดภาคเรียนวันแรก