จดหมายข่าวโรงเรียน

นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และนางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด