จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖