จดหมายข่าวโรงเรียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็..