จดหมายข่าวโรงเรียน

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำโดย นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ​ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี