จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียน​อนุบาล​เชียงใหม่​ตระหนักในปัญหา​และการป้องกันควบคุม​โรค​เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ได้ทำการฉีดพ่นยากันยุงทั่วบริเวณ​โรงเรียน