จดหมายข่าวโรงเรียน

วันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นสนามสอบการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖