จดหมายข่าวโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยรองผู้อำนวยการภัทริน หมื่นประจำ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566