จดหมายข่าวโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันสันติธรรมสากล ๒๕๖๖