จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง สุพิชญา เกษสมบูรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญเงินแมตซ์