จดหมายข่าวโรงเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างเสริมเติมเต็มความรู้สู่ยุวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565