จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยนายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดกาญจนาราม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี