จดหมายข่าวโรงเรียน

นายโกวิท​ หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่​ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2566