จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีสถาปนาคณะกรรมการสถานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗