จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2566 (Christmas Dance Performances & Fashion Show)