จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566