จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายปฐมวัยห้องเรียนโครงการ KMEP MSEP LMEP SAP โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Academic Day