จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้รับเชิญให้ไปมอบความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง การบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท