จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายโกวิท หมื่นทา ผู้บริหารและคณะครู ได้รับรางวัลมหกรรมนวัตกรรมทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1