ประกาศ

แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่าน Web Applicat..

แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่าน Web Application สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบ..

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้า..

กำหนดการเยี่ยม ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน On-site โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ยินดีต้อนรับ​ลูกชาวบัวสู่บึงบัว ABCM

ยินดีต้อนรับ​ลูกชาวบัวสู่บึงบัว ABCM

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสว..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย/ผู้ช่วยสอน/ครูภา..

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่าการคัดเลือกนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึ..

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่าการคัดเลือกนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์คัดเลือกนักเรียนแทรกชั้น ปีกา..

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์คัดเลือกนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กป..

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย, ผู้ช่วยสอนโครงการ EP, ครูผู้สอนวิ..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษ..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียน..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักเรียนทุน ชั้น ป.1 ปีการศึก..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ชั้น ป.1 ปีก..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และพ่อคร..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนดนตรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคม และ พ่อครัว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT SUPORT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Suport

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Progra..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ MSEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ MSEP

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย ผู้ช่วยสอนโครงการ EP..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย ผู้ช่วยสอน EP ครู..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ MSEP

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และพี่เลี้ยง..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ผู้ช่วยสอนโครงการ EP..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และพี่เลี้ยงปฐมว..

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือส..

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

ประกาศ คืนเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรีย..

ประกาศ คืนเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่องการ..

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ,ผู้ช่วยสอนโครงก..

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรี..

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน และผู้ช่วยสอนโครงกา..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเร..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ,ธุรการโครงการ SAP..

ประกาศ รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 256..

ประกาศ รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งค..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ/ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุการ/ตำแ..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้ช่วยสอน..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และตำแหน่งผู้ช่วยสอนโค..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน LMAP เพิ..

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 25..

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565(..

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565(รอบห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้แสดงการใช้สิทธิ์(โดยวิธีจับฉลาก)ชั้นอนุบาลปี..

ประกาศรายชื่อผู้แสดงการใช้สิทธิ์(โดยวิธีจับฉลาก)ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565(รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา..

ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินระดม..

ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร..

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตราการในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นสนามสอบ การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงปฐมวัย 1 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงปฐมวัย 1 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานค..

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2..

ประกาศการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร..

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ English Program(ขยาย..

ขอดูผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี..

ประกาศขั้นตอนการขอดูผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร..

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่(ห้องเร..

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่(ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึก..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีก..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเปียโน ระดับปฐมวัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่องการรับเงินค่าอาหารกลางวั..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่องการรับเงินค่าอาหารกลางวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Progra..

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม..

คณะครูบุคลากร และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทนุธรรม กันทวงศ์ ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่น" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครา..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

การอบรมออนไลน์และการสอบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหร..

การอบรมออนไลน์และการสอบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม..

โครงการนิเทศออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุขชัญญา..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาการคำนวน(ภาคภาษาอังกฤษ)

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโร..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาการคำนวณ (ภาคภาษาอังกฤษ)

รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

การอบรมครู

อบรมหลักสูตร : การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สายงานการสอน (จำนวน 6 ชั่วโมง) ในวันที่..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Progra..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1..

เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับข่าวสารจากครูประจำชั้น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเรียนฟรีเพื่อเข้าเรียนศ..

Congratulations to our EP students. We’re very proud of you..

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน EP คนเก่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีสากล ของ EP Band ทุกคน ดูแลและฝึกสอนโดย..

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

บริษัท KT OPTIC ทำการตรวจเช็ควัดค่าสายตาให้กับคณะครูและบุคลา..

บริษัท KT OPTIC ทำการตรวจเช็ควัดค่าสายตาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมว..

การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนประจำปีการ..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Congratulation to EP students

ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนเก่ง ชั้น ป.3/7

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาและห้องเรียนนวัตกรรมฯ

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาและห้องเรียนนวัตกรรมฯ

เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา

เลื่อนรับนักเรียน อนุบาลปีที่ 2 รอบทั่วไป

การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองนักเรียนรา..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองนักเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับประถมศึกษา) ประจำปีก..

เด็กดีศรึอนุบาล

ประจำสัปดาหืที่ 1 เดือนมีนาคม 2564

ด่วน !! รับจำนวนจำกัด

สำหรับผู้ที่พลาดการยื่นโครงการอื่นและผู้ที่สนใจสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (L..

Congratulation to our EP students

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทน การแข่งขัน Thailand English Online Contest 6 “TEOC6” รอบชิงแชมป..

กิจกรรมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ

กิจกรรมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563

Field Trip Grade 1

“Create paper from Elephant poo and Journey through the stars.”

EP Field Trip Grade 5

Field Trip Grade 5 at Queen Sirikit Botanical garden & Mon Jodd

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา..

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Msep ทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลานธรรมปฐมวัย

EP Field Trip Grade 6

Thai Heritage

ทัศนศึกษา ณ Elephant Poopoopaper Park (เอเลเฟ่นพูพูเปเปอร์พา..

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

EP Field Trip Grade 3

ป๊บขุมภูมิผญาปลูกศรัทธาละอ่อนหน้อย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาแ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาแ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่..

ทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษา ณ กระดาษสาบ้านต้นเปา และน้ำพุร้อนสันกำแพง

โครงการเสริมสร้างศักยภาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเปิดโลกว้างสู่แดนมังกร (ตรุษจีน) ประจำปี 2564

กิจกรรมเปิดโลกว้างสู่แดนมังกร (ตรุษจีน) ประจำปี 2564

การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณอาค..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง..เปิดสถานศึกษาเพื่อจัด..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง..เปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 ม..

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ..

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง...ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพ..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง...ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกรา..

แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ตั้..

แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 และแนวทาง..

แจ้งประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.64 โ..

แจ้งประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.64 โดยจัดการเรียนการสอน online

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาแ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศ..

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระ..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID..

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020

กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ABCM STEM Robot Camp 2020 ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีกา..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์ ไชยยา ..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์ ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังห..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีก..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวนโยบายกำหนดการรับนักเรียนจาก สพ..

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเส..

ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค COVID - 19

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกท่าน .......

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเส..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภช..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 25..

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และอาสาสมัครพี่เลี้ยง (..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภช..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวต..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย และ อาสาสมัครพี่เ..

จ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

จ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

โครงการ English Program ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศ..

โครงการ English Program ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการ ที่ผ่านการสอบคัดเ..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ ในโอกาสเข้ารับ..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดี​ต้อนรับ​รอง​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชีย..

ยินดี​ต้อนรับ​รอง​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ ที่ 1" ในการเเข่งขันวาดภาพในงานสัปดาห์วิทยาศาสต..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกวันคล้ายวันสวร..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร์ภูมิพลอดุลย..

ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ..

ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโครงการที่สอบเข้าเรียนต่อ ม..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโครงการที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กดีและเก่งของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่..เ..

เด็กชายพุทธคุณ สกุลมาศ ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร.

เปิดรับสมัครทุนห้องเรียนพิเศษชั้น ป.1 ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครทุนห้องเรียนพิเศษชั้น ป.1 ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลสรา ปานแย้ม นักเรียนโรงเรียนอนุ..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลสรา ปานแย้ม นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางว..

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-21 สิงหาคม 2..

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-21 สิงหาคม 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563