ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)