ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ทัศนศึกษา ณ Elephant Poopoopaper Park (เอเลเฟ่นพูพูเปเปอร์พาร์ค)

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  >>  https://drive.google.com/drive/folders/1enDFo1THltyeYX3YYZuj3AFeECuO-vxE?usp=sharing