ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ห้องเรียนโครงการพิเศษ รอบนักเรียนใน ครั้งที่ 2 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP)

ผู้มีสิทธิ์ประเมิน LMAP รอบสอง ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
74.85 KB ดาวน์โหลด