ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์ ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์  ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่